Giới Thiệu

Full Name : Trần Việt Hà

Ngày sinh : 21-11-xxxx

Quê quán : Hưng Yên

Nick Name : Trần Hà IT

Tình trạng hôn nhân : Ế thâm niên

Tôi là Trần Hà IT, tôi rất đam mê bloger, tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường như bao người, tôi là 1 người sống nội tâm ít tâm sự với mọi người, sợ nơi đông người,...

Công Việc

Hỗ trợ dịch vụ Facebook,Maketing Facebook Online,...